Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní přírodní památka Luční

7. 5. 2006

Národní přírodní památka Luční je tvořena hrází stejnojmenného rybníka. Hlavním předmětem je zde ochrana hub - NPP Luční byla vůbec první vyhlášenou mykologickou rezervací v tehdejším Československu.

Katastrální území: Turovec (okres Tábor)

Výměra: 1,0142 ha
Vyhlášeno: 1988

Na hrázi dlouhé 300 m bylo doposud nalezeno přibližně 400 druhů hub. Největší pozornost je věnována teplomilným hřibovitým houbám, kterých zde bylo zaznamenáno 33 druhů. Mezi nejzajímavější z nich patří Hřib moravský, H. zavalitý, H. pružný, H. červený, H. Le Galové, H. Špinarův, H. rubínový, H. satanovitý, H. rudonachový, H. plavý, H. medotrpký a H. přívěskatý.

Lokalita je bohatá i na zástupce některých jiných mykorrhizních rodů hub (hub soužijících s kořeny vyšších rostlin). Nejhojněji jsou zde zastoupeny holubinky (38 druhů), ryzci (21 druhů), čirůvky (13 druhů), muchomůrky (11 druhů), a pavučinci (25 druhů). K nejvzácnějším houbám patří Šupinovka vroubkovaná, Štítovka Thomsonova, Hvězdovka hnědá, Holubinka hájová, citlivá, ruměnná a jiné.

Na NPP Luční probíhá od roku 1988 mykologický monitoring, který je pojat jako intenzivní dlouhodobý průzkum. Je zde sledována nejen druhová rozmanitost vyšších hub, ale jsou také pořizovány součty všech jejich plodnic, a to v pásech o velikosti 10 x 10 m. Lokalita je tedy během  sezóny pravidelně navštěvována. Většina vzácných plodnic je opatřena ohrádkami z klacíků a tabulkami s označením druhu. Na základě terénních záznamů jsou pak zpracovávány přehledy fruktifikace jednotlivých druhů (za dekádu, v pásmech apod.)

Ve stromovém patře na hrázi je dominantní dřevinou dub letní. Stáří některých dubů je odhadováno na 250 – 300 let. Dále je zde podstatně zastoupen topol osika a bříza bradavičnatá. Ostatními vtroušenými dřevinami jsou např. smrk ztepilý, borovice lesní, javor klen atd.

Udržení víceméně zapojených stromových porostů na obou stranách hráze je zásadní pro zachování vzácných hub. Pokud některé stromy odumřou nebo byly vyvráceny, jsou nahrazeny novou výsadbou. Vysokobylinné porosty na hrázi jsou koseny, aby se zamezilo šíření agresivních druhů rostlin.

Péči a pravidelný monitoring na lokalitě provádí pan Pavel Špinar.